KONKURS "Mój ogród, z którego jestem dumny"

Wyślij zdjęcie Twojego ogrodu : konkurs@polskieradio.com

29 maja 2018 odbędzie się losowanie nagród : karty upominkowe do centrum ogrodniczego Pesche's w Des Plaines $200, $100, $50

Zapraszamy do wspólnej zabawy!


REGULAMIN KONKURSU:

1. Tematem konkursu jest kreatywne przedstawienie swojego ogrodu na fotografii. 
2. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio 104.7FM 1030AM 1300AM 107.1FM Chicago. 
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. 
4. Każdy z autorów może nadesłać 2 fotografie
5. Technika wykonania prac jest dowolna. 
6. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną na adres email konkurs@polskieradio.com 
7. Prace mają byc w formacie .jpg .png o minimalnych wymiarach 600 pikseli na szerokość. 
8. Maile z pracami muszą zawierać: Imię i nazwisko autora. 
9. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody aby prawa autorskie do zdjęcia przeszły na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do użycia nadesłanych prac w celach marketingowych. 
10. Zdjęcia należy nadsyłać do północy 28 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na antenie radia 29 maja 2018. 
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 
12. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury droga elektroniczną. 
13. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.PolskieRadio.com oraz na profilu Facebook Polskie Radio 1030AM 104.7FM 
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań stacji Polskiego Radia  104.7FM 1030AM 1300AM 107.1FM. 
15. Nagrody bedą do odebrania w sekretariacie radia przy 3656 W. Belmont Ave w Chicago przez 2 tygodnie od daty ogłoszenia wyników. 
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.  
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.