Polamer Inc
Polvision

Gubernator Pritzker przedstawił projekt ustawy dot. legalizacji marihuany

Gubernator J.B. Pritzker przedstawił założenia ustawy dotyczący legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych. W projekcie znalazł się zapis, który umożliwiałby posiadanie przez osoby powyżej 21. roku życia 30 gramów marihuany.

Mieszkańcy Illinois mogliby również hodować w domu pięć krzaków konopi indyjskich. Inny zapis dotyczy możliwości ułaskawienia osób skazanych za najlżejsze przestępstwa związane z handlem marihuaną.

W przedstawionym przez gubernatora projekcie sporo miejsca poświęcono regulacjom podatkowym. I tak prawo umożliwiłoby władzom lokalnym wprowadzenie 3,5-procentowego podatku od sprzedaży marihuany. Zmianie uległyby stawki podatkowe dla sprzedawców i producentów konopi indyjskich, które, w zależności od zawartości substancji psychoaktywnej (THC), wyniosłyby od 10 do 25 procent.

Dochód z legalizacji rekreacyjnej marihuany miałby być przeznaczony na dofinansowanie ośrodków odwykowych, inwestycje w projekty komunalne, programy edukacyjne, szkolenie funkcjonariuszy oraz niezapłacone przez stan rachunki.