dźwięki radia

Inżynieria Zdrowia (5-25) Jerzy Zięba

Świat Oczami Bab cz.1 (5-25) Agnieszka Wrocławska

Świat Oczami Bab cz.2 (5-25) Agnieszka Wrocławska

Magazyn Kieszeń (5-25) Zbigniew Karaś

Miedzy nami dzieciakami (4-25) Krzysztof Arsenowicz

Zmiana formuły Champions League (5-25) Zygfryd Kuchta, Leszek Dorosz

Wakacyjna Adopcja