Polamer Inc
Bilety . com

W kategorii

Wywiad Radia 910NY

A w tym odcinku audycji Ireny Biały “ O poezji i nie tylko” wiersze Anety Kamińskiej. Razem że szczególna formą zapisu stanowią przykład ciekawej odmiany poezji... neolingwistycznej.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Paradoks Prowincji to tytuł nowego felietonu Elizy Sarnackiej Mahoney.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Wall Street - coraz więcej rozmów o recesji. GM zamyka fabryki - akcję rosną! Jeff Bezos ma pomysł na swoje 131 miliardowe oszczędności.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W magazynie Bokser z red. naczelnym Łukaszem Furmanem wspominamy terenera Andrzeja Gimtruka 2. W Radiowym Zielniku Jadwiga Kazior o wysokich wartościach odżywczych popularnych ziemniaków.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Wall Street - kolejną fala spadków. Wojna celną jednak z korzyścią dla USA? Spodnie yoga wypierają jeansy i urosły już do 48 miliardów dolarów. Elon Musk otrzymał zgodę na internet z kosmosu. Dworzec Grand Central Terminal sprzedany! Polska: Afera KNF - historia i kulisy. O co chodziło KNF i dlaczego właśnie Getin Bank? Międzynarodowy wydźwięk afery.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Radiowym Zielniku Jadwiga Kazior o wysokich wartościach odżywczych popularnych ziemniaków.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Polo­nijny Dzien´ Dwu­je­zycz­no­sci 2018 W Kolo­rado to tytul nowego felie­tonu Elizy Sar­nac­kiej Maho­ney"

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Pro­gra­mie Krzysz­tofa Mar­czaka Zywe Pie­nia­dze czyli „O pie­nią­dzach w Ame­ryce po pol­sku”: Prze­gląd giełd świata – ocze­ki­wa­nie na wie­ści o infla­cji? JP Mor­gan: „kupo­wać!” Co się stało z gieł­do­wymi twe­etami Pre­zy­denta? Ile jest wart wózek inwa­lidzki a ile praca dok­tor­ska? Pol­ska: Zaro­bić w Pol­sce, zaro­bić w Niem­czech – gdzie ta Europa? Pol­ska ener­gia droga jak ni­gdzie indziej – komu przy­padną naj­więk­sze rachunki?

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Radio­wej Kan­ce­la­rii Michala Bruc­kiego min. o tzw. prze­sie­dzia­nych wizach, depor­ta­cji słu­cha­cza oraz wię­cej.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Z Pio­trem Naw­ro­tem „Masze­ru­jemy” w inne strony?

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10