Polamer Inc
Bilety . com

Papież wezwał do modlitwy o jak najszybsze ugaszenie pożarów w Amazonii

Papież wyraził zaniepokojenie ogromnymi pożarami lasów w Amazonii. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na Placu świętego Piotra. Papież w swej katechezie powiedział, że zgodnie z naukami Jezusa, aby dostąpić zbawienia, należy kochać Boga i bliźniego, co bywa niewygodne.

Dodał, że Bóg nie zwraca uwagi na zaszczyty, jakie w życiu otrzymaliśmy. Nagradza za pokorne życie w wierze, które wyraża się w konkretnych dziełach. Franciszek podkreślił, że chrześcijanie są wezwani do ustanowienia komunii z Jezusem poprzez modlitwę, uczęszczanie do kościoła, przyjmowanie sakramentów i Słowa Bożego, co pomaga poświęcić życie dobru naszych braci i walce z każdą formą zła i niesprawiedliwości.

Po modlitwie Franciszek odniósł się do pożarów w Brazylii. „Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni ogromnymi pożarami, które wybuchły w Amazonii. Módlmy się, by dzięki zaangażowaniu wszystkich ugasić je jak najszybciej. Te płuca lasów mają żywotne znaczenie dla naszej planety” - powiedział papież.

(info: IAR, foto:Shutterstock)