Polamer Inc
Wigilia

Polska: inauguracja Sejmu IX kadencji

fot. Twitter Sejm RP

Marszałek senior Antoni Macierewicz podczas inauguracji IX kadencji Sejmu podkreślił, że rozpoczęcie prac Parlamentu to zawsze moment szczególny. Antoni Macierewicz zaznaczył, że podczas inauguracji posłowie biorą odpowiedzialność przed współobywatelami i przed społecznością międzynarodową.

Marszałek senior zaznaczył, że poświęcenie, wytrwałość i ofiarność narodu polskiego doprowadziły w długim procesie po 1989 roku do odzyskania niepodległości. Podkreślił, że Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Antoni Macierewicz powiedział, że współcześnie nie ma wolności i demokracji poza niepodległością. 

Antoni Macierewicz powiedział, że istotą tradycji parlamentarnej są wolne wybory, które świadczą o tym, że Polska jest niepodległa. Według niego tylko prezydent i Parlament mają mandat od narodu w decydowaniu o kształcie państwa, a wszystkie instytucje państwowe powinny ten mandat respektować. Podkreślił, że chociaż posłowie w Sejmie reprezentują bardzo zróżnicowane poglądy, to zdecydowana większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych i katolickich. 

 

Marszałek senior powiedział również, że obecny skład Sejmu jest gotowy do pełnego potępienia i rozliczenia komunizmu. Antoni Macierewicz podkreślił, że Sejm poprzedniej kadencji rozpoczął ten proces. Zaznaczył, że odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na posłów rozpoczynającej się kadencji.
Antoni Macierewicz dziękując za udział w wyborach podkreślił, że Sejm IX kadencji jest wyjątkowo przygotowany do rozliczenia komunistycznej spuścizny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich.
Antoni Macierewicz zaznaczył, że na wyjątkową uwagę zasługuje masowy udział Polaków w wyborach i przypominał, że ponad 62-procentowa frekwencja była najwyższą od 1989 roku.

(IAR)